Jawor

Pokrewieństwo Jawora ze Świdnicą jest natury historycznej (księstwo jaworsko-świdnickie) i po części zabytkowej (już 360 lat liczy tutejszy Kościół Pokoju). Ale miasto nad Nysą Szaloną działa na własny rachunek. Dolnośląskość uzyskuje tu największą siłę oddziaływania w okolicach Muzeum Regionalnego, gdzie zwiedzający mają dostęp do ponad 5000 eksponatów, przybliżających dzieje i kulturę Jawora oraz regionu. Dopełnieniem tego jest funkcjonująca w muzeum izba dolnośląska. Ale to tylko cześć ciekawostkowego pejzażu, która nie wyczerpuje potencjału kulturowego tkwiącego w mieście o dużej aktywności społecznej, czego ilustracją może być Towarzystwo Aktywności Kulturalnej Tak Jawor. Można iść o zakład, że działające w ramach tej organizacji jaworskie wielopokoleniowe środowiska artystów i aktywistów dobrze odnajdą się na tegorocznych preTEXTACH. To jak, zakładamy się?