Warsztaty z filozofii dla dzieci

ATELIER FILOZOFII dla dzieci, gdzie myśli się samodzielnie pozostając samym sobą, ale i zmieniając się dzięki byciu w grupie.

WARSZTAT ma jeden cel ogólny, to odkrycie autonomii myślenia przez dziecko. Posiada jednak wiele celów szczegółowych, takich jak poznanie siebie, rozwój poprzez dialog, koegzystencja, czy pojawienie się myśli kolektywnej.
Środkiem wyrażania siebie i opracowywania myśli staje się obraz. Zobrazowana konstrukcja myślowa wynika ze współdziałania abstrakcji, percepcji i pamięci, emocji i wyobrażenia małego człowieka. Obrazem przekraczamy myśl.

Punkt wyjścia warsztatu stanowi wybrany KONCEPT FILOZOFICZNY. Raz jest to ‚Demon Zwodziciel’ Descartesa, czy ‚Najlepszy ze światów możliwych’ Leibniza, innym razem ‚Dzikie dziecko’ Rousseau, czy „Gry językowe” Wittgensteina. To także pytanie o język, liczbę, nieskończoność, tożsamość, istotę, naturę, kulturę, czy szczęście. Myśl prezentowana jest w formie opowiastki filozoficznej.
Rola prowadzącej warsztat ogranicza się do stawiania pytań w taki sposób, by wyniknęła z nich dyskusja tocząca się między samymi dziećmi. Pojawiające się idee, w międzyczasie, zobrazowane zostają na papierze. Obraz nieustannie towarzyszy myśli.

ATELIER, GDZIE DOSTRZEGA SIĘ I PODZIWIA GENIUSZ MAŁYCH LUDZI!

PROWADZĄCA: Kama Morawska, metodolożka i nauczycielka filozofii, i języka francuskiego.

Zapraszamy do udziału!!!