Jacek Gutorow

Festiwal preTEXTY: Brzeg 24.10.2017

Jacek Gutorow – ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Opolskim. W 1999 r. uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Śląskim za pracę: „Auto/biography and Deconstruction. Thompson, de Quincey and W.B. Yeats?, a w 2008 tytuł doktora habilitowanego za rozprawę o poezji Wallace’a Stevensa. Pracuje w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Mieszka w Opolu. Debiutował wierszami na łamach ?NaGłosu? w 1993 r. Wydał siedem zbiorów poezji i siedem tomów rozpraw i szkiców. Ostatnio „Wygnani z raju. David Jones, Geoffrey Hill, Charles Tomilson”